THIDEE.NL

Opvallende, leerzame en inspirerende onderwerpen uit onze wereld

blauwwater

Welkom bij THIDEE.NL

 

Op deze site vindt u informatie en een kritische, soms creatieve of vernieuwende kijk op thema's waar we in de wereld mee te maken hebben.


Het doel

Het doel van de auteur is het bijdragen aan het behoud van de wereld en het welzijn van mensen.


De middelen

Het doel kent dus alleen een richting en heeft geen eindpunt. Ook heeft het doel geen exacte omschrijving van de middelen. Deze site is het startpunt, maar in de loop van de tijd zullen meerdere sites volgen en zullen ook diensten en producten worden aangeboden. Ook zullen sociale media ingezet worden om onderwerpen te promoten of te lobbyen voor een specifiek onderwerp.

Een doel is ook om zelfvoorzienend te zijn, dus niet afhankelijk van giften of sponsors, dit kan bereikt worden door betaalde diensten en producten aan te bieden of die van anderen te promoten. Voorwaarde is dat deze diensten en producten ook bijdragen aan het hierbovengenoemde doel.


Stappenplan

Op de pagina "Over ons" kunt u lezen over ons agile stappenplan. In het kort houdt het in het vullen van deze site met thema's. Om het moment dat een thema groot genoeg is wordt het ondergebracht in een eigen dochtersite. Hieronder ziet u de aanwezige hoofdthema's


De wereld om ons heen

Het meest logische eerste thema is de wereld om ons heen; Rechten van de mens, vrede, millieubescherming, klimaatverandering enz. worden hierin behandeld.

Lees verder op de indexpagina Wereld »

Vrede:

Voor kinderen en docenten is de website samsam.net, hierin vindt u ook veel onderwerpen over religie, de wereld, het millieu e.d. met daarbij ook lesmateriaal. (Er is geen relatie met deze website of de auteur)Relaties

Relaties zijn er in allerlei soorten; man-vrouw, ouder-kind, werkgever-werknemer, buren enz. Vrijwel iedereen heeft een heel assortiment verschillende relaties met zijn of haar omgeving. Ook vrijwel iedereen kent wel problemen met één of meerdere van deze relaties. In dit deel worden allerlei aspecten van deze relaties behandeld.

Lees verder op de indexpagina Relaties »

De onderliggende pagina's zijn op dit moment nog niet beschikbaar.

Relaties


Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling is een breed begrip, het wordt gebruikt om werknemers nieuwe kennis bij te brengen, het wordt gebruikt bij het verhogen van scholing, maar het kan ook worden gebruikt om jezelf te leren kennen zodat je zelf de regie over je eigen leven kan voeren.

Lees verder op de indexpagina Persoonlijke Ontwikkeling »

motivatie


Management

Op managementgebied kan er veel verbeterd worden. De meeste leerboeken gaan over het optimaliseren van de productiviteit. Maar als de mens centraal wordt gezet en de focus wordt gelegd op de onderlinge relaties, het optimaal benutten van de kwaliteiten van mensen, rekening houden met persoonlijke omstandigheden en het geven van persoonlijke aandacht, wordt iedereen gelukkiger. Een bijkomend verschijnsel is dan vaak dat de "het product" of de productiviteit dan ook beter wordt.

Lees verder op de site ThiBis.nl »


Techniek

In het thema techniek worden producten en systemen behandeld die een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen of het behoud van de wereld.

Lees verder op de site Thisys.nl »


Religie

Religie heeft een heel grote invloed op het welzijn van mensen in zowel positieve als negatieve zin. Hoewel de meeste religies verdraagzaamheid prediken, blijken er stromingen te zijn die niet verdraagzaam zijn en juist hun opvattingen aan anderen willen opleggen. Ook zijn er mensen die worstelen met hun geloof of de dogma's van hun religie. Daarnaast zijn er ook veel mensen die zich terecht of onterecht bedreigd voelen door de religie of cultuur van bepaalde groepen.
Hoewel het heel gevoelig ligt en de auteur bang is voor negatieve reacties, mag dit thema niet ontbreken.

Lees verder op de site Thitus.nl »