THIDEE.NL

Opvallende, leerzame en inspirerende onderwerpen uit onze wereld

blauwwater

50plus

 

50plussers worden niet meer aangenomen; terecht of onterecht? Op deze pagina gaan we proberen dit objectief uit te zoeken. De conclusie mag u zelf trekken.


Werkende 50plussers

Belangrijke posities in een bedrijf worden vaak door 50plusser bezet. Door hun kennis en ervaring zijn zij een onmisbare factor voor het bedrijf. Bij het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten zien zij vooraf waar de problemen zullen gaan ontstaan. Ze coachen nieuwe medewerkers en zorgen voor rust en stabiliteit. Het zijn ook de meest loyale werknemers, zij staan achter het bedrijf en zullen niet snel overstappen naar een ander bedrijf omdat daar meer verdient kan worden of de carrierrekansen beter zijn.
Maar er zijn ook 50plus werknemers die niet mee kunnen of willen komen met de moderne technieken, die niet meer gemotiveerd zijn en hun tijd wel uitzitten.

Kennelijk zijn er dus verschillende soorten 50plussers.


50plusser en ouderen

Het begrip 50plusser en ouderen wordt door elkaar gebruikt, maar dat is in de huidige tijd niet terecht. In de jaren 30, 40 en 50 moesten mensen 6 dagen per week werken, vaak onder slechte omstandigheden, dit in combinatie met minder gezonde voeding, beperkte medische zorg en slechte behuizing zorgde dat mensen boven de 50 al snel oud waren. Pas in 1960 werd een wet ingevoerd die zorgde voor de vrije zaterdag en dus meer rust voor de mensen. Het beeld van "de ouderen" is vaak gebaseerd op het beeld van de mensen die in die "slechte" periode hebben gewerkt.  De huidige werkzoekenden 50plussers zijn gaan werken tussen 1970 en 1987 en hebben in het algemeen dus minder geleden door het arbeidsproces en hebben kunnen profiteren van betere levensomstandigheden.

De huidige 50plussers passen dus niet in het beeld dat velen van ouderen hebben.


Negatieve aannames

Werkgevers die 50plussers niet aannemen hebben hiervoor vaak wat cliché's als uitgangspunt: "ze zijn vaker ziek", "ze zijn niet flexibel", "ze zijn minder productief" en "ze zijn duurder". Laten we de punten eens goed bekijken:

Vaker ziek

Uit onderzoek is gebleken dat 50plus werknemers minder vaak ziek zijn dan jongeren. Dit kan meerdere oorzaken hebben:

  • Ze zijn minder fanatiek in het beoefenen van risicovolle sporten.
  • Ze hebben geen zorgtaken meer voor kleine kinderen en blijven dus niet thuis om voor zieke kinderen te zorgen.
  • Ze zijn opgegroeid in een andere tijd en hebben een betere arbeidsethos.
  • Wel is het zo dat ze als ze ziek zijn vaker langer en ernstiger ziek zijn, denk daarbij aan hartklachten en kanker.
  • Ze zijn vaak bewust met hun gezondheid bezig; letten op hun voeding en bewegen regelmatig.

Niet flexibel

Uit onderzoek is gebleken dat 50plus werknemers flexibeler zijn dan jongeren, op de volgende punten:

  • Ze pakken onverwachte zaken en taken op, dit komt door betrokkenheid en de ethos
  • Ze werken vaker door als een bepaald werk af moet.
  • Indien nodig werken ze makkelijker buiten de normale werktijden, dit en het vorige kan te maken hebben met het ontbreken van de zorgtaken en een grotere speelruimte van het thuisfront.
  • Ze zijn beter in het multitasken, dit is het gevolg van routine.
  • Ze hebben minder instructies nodig van de baas, dit is het gevolg van vakkennis, zelfvertrouwen en ervaring.

Loyaliteit

50plussers hebben vaak al veel meegemaakt op het gebied van bedrijfsreorganisaties, nieuw beleid e.d. ze lopen dus niet meer vooraan om de zoveelste verandering van beleid door te voeren. Maar ze hebben wel een grotere loyaliteit voor het bedrijf, dit is logisch omdat jongeren vooral bezig zijn met het maken van cariëre en geld verdienen. 50plussers weten dat overstappen lastig is en financieel is het ook niet meer nodig, de meeste kinderen zijn tenslotte zelfstandig. Dus kunnen ze de focus op hun huidige werk en het bedrijf leggen. Ze ergeren zich minder als ze het werk van een ander moeten uitvoeren, dit is gewoon het gevolg van het ouder zijn. Ze kijken naar het eindresultaat en het totaalplaatje, details wie wat doet is hierbij minder relevant. Deze loyaliteit kan ook een nadeel zijn. Een 50plusser verlaat het bedrijf meestal niet meer uit zichzelf en blijft dus tot zijn pensioen in dienst. Als bedrijven van doorstroming houden past dit dus niet.

Minder productief

Uit onderzoek blijkt dat ook dit niet terecht is; 50plus werknemers zijn rustiger en kunnen langer de focus op het werk houden. Maar oudere werknemers worden ontzien door de wetgever en hebben recht op meer vrije dagen, hierdoor is de hoeveelheid beschikbare uren minder. De conditie van 50plus is soms wat minder dan sommige jongeren, langdurig lichamelijk zwaar of intensief werk wordt wat moeilijker.
Maar ook hier een kanttekening; veel 50plussers zijn actief bezig met hun gezondheid. Daarnaast is het werk tegenwoordig veel lichter dan vroeger en zijn er voldoende hulpmiddelen om fysieke belasting te verminderen.

Duur

50plussers zijn als ze in dienst zijn vaak wat duurder dan jongeren, dat komt doordat ze economisch goede tijden hebben meegemaakt en vaak doordat ze veelvuldig promotie hebben gehad. Of zichzelf bij een overstap in het verleden goed hebben verkocht. Voor 50plus sollicitanten ligt dit echter anders, de huidige WW regeling is korter dan vroeger en wordt ook steeds lager. 50plussers zien dan ook al vrij snel de noodzaak om voor een lager loon te gaan werken. Velen noemen in dit verband ook het begrip "demotie", maar dat is vaak niet van toepassing. In de meeste gevallen moeten 50plussers tegen een lagere beloning op of onder hun oude niveau werken. Het woord "inflatie" is dan ook meer op zijn plaats. De kwaliteiten worden gewoon minder beloond.

Tegelijk heeft de overheid maatregelen genomen om werkgevers te motiveren 50plussers aan te nemen. Deze bestaan uit financiële triggers, hoewel dit eigenlijk niet nodig zou moeten zijn, kunnen de werkgevers hier wel van profiteren. Op de site van het UWV vindt u meer informatie over subsidiemogelijkheden.


Lees meer op: www.thibis.nl >>


De posts op Thidee.nl vormen de centrale social media communicatie van thidee en de dochters; Thibis.nl en Thisys.nl