THIDEE.NL

Opvallende, leerzame en inspirerende onderwerpen uit onze wereld

blauwwater

Over THIDEE.NL

 

THIDEE is een onafhankelijk particulier initiatief. Het doel is om de bezoekers te motiveren zelf kritisch na te denken over allerlei onderwerpen en ze daarbij met artikelen en gezichtspunten te ondersteunen.

Thidee is ook de overkoepelende site van een aantal dochters. Deze dochters ondersteunen dezelfde basisgedachte, maar richten zich op een bepaald thema. Thidee is het centrale adres van waaruit posts worden gepubliceerd. De betreffende "post"pagina verwijst vervolgens weer naar meer informatie in een gerichte dochtersite of speciale themapagina's.


Verantwoording

Deze site bestaat uit  gedachtes van de auteurs maar ook van externe bronnen. Velen zullen het niet met de inhoud van bepaalde onderwerpen eens zijn. Maar het is niet mijn bedoeling om mensen te kwetsen, te beledigen, of te discrimineren!
Mocht u ergens op deze site iets beledigends ontdekken, dan vraag ik u dit per E-mail te melden, waarna we, indien nodig, dit zo snel mogelijk zullen aanpassen.


De idee

In de wereld zijn veel problemen en veel organisaties die zich bezig houden met het bestrijden of oplossen van problemen. Ook zijn er veel sites met informatie en inzichten over specifieke onderwerpen. De idee achter deze site is om mensen te motiveren kritisch en sociaal te denken zodat men ook bij het nemen van beslissingen, het maken van keuzes en in de communicatie meer afgewogen handelt, wat uiteindelijk bijdraagt aan een betere wereld. Het ultieme doel zou zijn om deze manier van sociaal kritisch denken een onderdeel van de globale scholing te laten worden.


Agile methode

Om het doel te bereiken gebruiken we de agile methode:

 1. Site publiceren
 2. Content van de site vullen met een bepaald thema
 3. Website promoten door posts of FB, linkedin en andere media
 4. Aansluiting zoeken met communities
 5. Kijken naar commerciële mogelijkheden en inbouwen
 6. lobbyen om bepaalde sociale doelen te bereiken of organisaties te ondersteunen
 7. Terug naar 2 tenzij het thema groot genoeg is voor een eigen site
 8. Nieuwe site bouwen, terug naar punt 1

Dit is de logische volgorde, maar door opportunistisch handelen kan dit door elkaar heenlopen.


Herkomst onderwerpen

Onderwerpen zijn soms geïnspireerd door eigen ondervinding en soms door andere informatiebronnen, zoals boeken, internetsites, nieuws, tv programma's, documentaires en lezingen. Maar de onderwerpen zijn op geheel eigen wijze uitgewerkt. Indien mensen toch menen dat er inbreuk is gemaakt op een copyright of iets dergelijks, vraag ik dit te melden, waarna in overleg met betreffende rechthebber een oplossing zal worden gezocht of de teksten zullen worden verwijderd. Indien u fouten aantreft, verkeerde linken, verkeerde verwijzingen naar teksten, e.d. verzoeken wij u dit ook te melden.


Aanvullingen

Indien u behoefte heeft om aanvullende informatie of zelfs complete teksten beschikbaar te stellen, of indien u op een andere manier een bijdrage wilt leveren aan de site, ontvang ik graag een bericht van u. Afhankelijk van de inhoud kan dit dan al dan niet bewerkt in de site worden opgenomen.


Auteurs

Assistentie door extra auteurs is welkom. Belangrijk hierbij is dat onderstaande uitgangspunten van de teksten worden onderschreven. U kunt onder eigen naam, onder pseudoniem of helemaal onbenoemd teksten schrijven.


Uitgangspunten voor teksten

 • Teksten mogen niet racistisch, discriminerend of anderszins kwetsend zijn.
 • Teksten moeten niet een bepaalde ultieme waarheid claimen, er moet respect zijn voor andere opvattingen.
 • Er mag geen sprake zijn van plagiaat. Je laten inspireren door andere bronnen is prima, maar dan moeten deze bronnen wel worden benoemd.
 • Veiligheid is van belang; inzet voor een goed doel is mooi, maar slachtoffer worden van geweld door extremisten is niet prettig. Een bepaalde gematigde toon en het vermijden van confrontaties over bepaalde te gevoelige onderwerpen is wel gewenst.

Linken

Het vergroten van de vindbaarheid in zoekmachines is een uitdaging. Door middel van het uitwisselen van linken, kunnen sites elkaar hierbij helpen. Indien u een site heeft die vergelijkbaar is, een aanvulling geeft op een bepaald onderwerp of er op een andere manier een relevante relatie gelegd kan worden, kunnen er wederzijdse linken gemaakt worden.


Samenwerking

Hoewel de site niet commercieel van opzet is, wordt wel gezocht naar financieringsmogelijkheden. Indien u meent dat u bepaalde diensten kunt aanbieden die in lijn zijn met de strekking van deze site, of indien u mogelijkheden ziet voor een bepaalde vorm van samenwerking, kan daar serieus naar gekeken worden.


Contact met THIDEE.NL

Indien u contact op wilt nemen met de maker van deze site, kunt u een mail sturen naarL de: domeinaam (thixxx) @ mail.com

(excuus voor de ingewikkelde omschrijving, dit is ter voorkoming van spam.)