THIDEE.NL

Opvallende, leerzame en inspirerende onderwerpen uit onze wereld

blauwwater

THIDEE.EU over opleidingen

 

Opleiding wordt door velen gezien als het middel om de persoonlijke situatie van mensen te verbeteren, of zelfs als middel om de gehele wereld te verbeteren. Dit is absoluut waar, op deze pagina vinden we daarvoor ook argumenten. Maar we zien ook dat er plaatsen zijn waar opgeleide jongeren kansloos zijn en kwetsbaar worden voor extremistische opvattigen.
Ook kunnen we in het dagelijkse nieuws zien dat er veel onrecht wordt veroorzaakt door bedrijven en landen waar goed opgeleide mensen de leiding hebben. En we zien goed opgeleide individuele die zich alleen druk maken over hun eigen welvaart.

Opleiding is dus wel een middel om de situatie van de individuele mens te verbeteren, maar het geeft nog geen garantie dat de individuele mens een bijdrage gaat leveren aan een betere wereld.
 

Zou in het onderwijs misschien meer aandacht moeten komen voor de mensenrechten? Zodat mensen een beter beeld krijgen van de wereld, ze de consequenties van bepaalde keuzes en standpunten beter begrijpen en meer rekening gaan houden met de rechten en belangen van andere wereldbewoners?Kakenya Ntaiya verbetert met een school het leven van meisjes bij de Maasai.

In deze Tedtalk uit 2012 verteltKakenya Ntaiya over haar leven, dat ze als kind van 5 jaar al was uitgehuwelijkt, dat haar moeder geen rechten had, dat ze op haar 12e jaar vrouwen besnijdenis moest ondergaan en dat ze dat gebruikte om daarmee bij haar vader een opleiding af te dwingen. Later als ze weer na veel moeite een opleiding in Amerika weet te bemachtigen, ziet ze het onrecht nog duidelijker en zet ze zich in voor nog meer verandering. Het is een schokkend verhaal over een deel van onze wereld waar vrouwen geen rechten hebben. Dankzij haar inzet hebben 125 meisjes al een opleiding en een betere toekomst gekregen.
Shabana Basij-Rasikh leidt een school voor meisjes in Afghanistan

In deze Tedtalk uit 2012, vertelt Shabaa Basij-Rasikh over haar leven in Afghanistan, hoe ze als kind vermomd als jongen met haar zus met gevaar voor eigen leven in het geheim naar school gingen. Later, nadat de Taliban minder macht had, is ze zelf een school gaan leiden. Ze benadrukt het belang van opleiding van meisjes.
Michelle Obama spreekt hier in 2009 tegen een groep schoolmeisjes

Michelle Obama vertelt over haar 1e date met Barack Obama waarin hij met haar praat over het verschil tussen hoe de wereld is en hoe hij zou moeten zijn. Dat er mensen zijn die dat accepteren maar ook dat je je moet inzetten om dat verschil kleiner te maken. Ze vertelt over de bijzondere rol die vrouwen hier vaak in spelen en het belang van opleiding. Met een goede opleiding kunnen vrouwen hun eigen lot bepalen. Vergeleken met de voorgaande verhalen, ligt de kern hier dus op het motiveren van de meisjes.Mohamed Ali over het belang van kansen

Mohamed Ali vertelt hier in Tedtalk uit 2013 over het belang van opleiding, maar geeft ook een voorbeeld hoe het met een opleiding, maar zonder kans op werk ook heel erg mis kan gaan. Zijn middel om kansen te creëren is ondernemersschap.Interreligieus onderwijs

In deze Tedtalk uit 2006 brengt Dan Dennet het idee naar voren om op scholen kennis van alle religies te onderwijzen. Dus niet als iets dat ze moeten geloven, maar als feitenkennis net als aardrijkskunde en geschiedenis. Uiteraard mogen de religies daarnaast ook nog hun eigen religieuze onderwijs blijven geven. Het is een idee dat volgens mij het begrip voor aanhangers van andere religies zou bevorderen en daarmee ook zal bijdragen aan een meer vreedzame samenleving.

 Met dank aan

Dit artikel is tot stand gekomen met informatie van onderstaande bronnen: